รู้ไปก็เท่านั้น


เก็บตกการสื่อสารออนไลน์ | ขำขำชวนคิด | สติ๊กเกอร์ของฉัน | ความเชื่อและสถิติ | เรื่องราวแปลก และความเป็นที่สุดในสังคม
ข้อมูล-เรื่องราว เหล่านี้หากไม่นำไปใช้ประโยชน์ ก็เป็นเพียง "รู้ไปก็เท่านั้น"

โพสของธงชัย สิทธิกรณ์
ในสังคมออนไลน์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-reuxng-lea-chaw-phuthth

ข้อคิดความเห็น จากการถามตอบ
และบอกเล่าจากสังคมออนไลน์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/baeb-thdsxb

การพยากรณ์ โหงวเฮ้ง แบบทดสอบ
และความเชื่อทางสถิติ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/questionjoke?pageUrlChanged=questionjoke

เรื่องขำขำ คำถามชวนคิดสะกิดต่อมฮา
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด มากกว่าความรู้

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/extreme
สุดยอดเรื่องแปลก
และเรื่องราว
ความเป็นที่สุดในสังคม

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/my-sticker
สติ๊กเกอร์ของฉัน
แผ่นภาพสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว