อาสาฬหบูชา

posted Jul 29, 2015, 4:55 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jul 29, 2015, 9:59 PM ]
30 กรกฎาคม 2558
วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในเดือน 8 (เดือนทางจันทรคติ) คือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" (พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม) แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในเดือน 8 นับเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกของพระองค์

ผลจากการแสดงปฐมเทศนานี้ ก่อให้เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ โดยพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้รับการอุปสมบท เช่นเดียวกัน ตามลำดับ

วัดบันดาลใจ

ที่ผ่านมาเราต่างรู้ดีว่า วัด คือสถานที่ที่จะปลูกฝังเราด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ ดังคำกล่าวที่ว่า "ที่ใดมีวัด ที่นั่นมีชีวิต" แต่ปัจจุบันคนห่างวัด เข้าวัดไม่เป็น วัดก็ห่างชีวิตคน รวมถึงหลายวัดห่างพระธรรมคำสอน มุ่งปาฏิหาริย์ และการหวังผลดลบันดาล วันนี้เรามี วัดบันดาลใจ ที่ทำให้เราไม่สับสนว่า "เรามีวัดเพื่ออะไร".
ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก kapook.com