ลือชัย พระเอกเล็บครุฑ ถึงแก่กรรม

posted Jun 21, 2017, 4:43 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jun 21, 2017, 4:44 PM ]
ลือชัย นฤนาท (พิชัย จิตตรีขันธ์)  พระเอกตุ๊กตาทองคนแรกของประเทศไทย (เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2500) ผู้รับบทบาท ชีพ ชูชัย ในภาพยนต์ เรื่อง เล็บครุฑ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศิริอายุ 85 ปี