วันเด็ก (Children's Day)

posted Jan 10, 2020, 6:44 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jan 10, 2020, 6:40 PM ]

  วันเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร 

นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นในประเทศไทย โดยอ้าง 2 เหตุผล เพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญของเด็ก
กระตุ้นเตือนให้เด็ก เห็นความสำคัญของตนเอง

จนกระทั่งเกิดงานวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ทั่วโลกจัดงานวันเด็กเป็นครั้งแรก "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม" เป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกของเด็กไทย ที่นายกรัฐมนตรี . พิบูลย์สงคราม กำหนดไว้เมื่อปี .. 2499

  ทำไมต้องเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  

เดิม ราชการกำหนดให้วันเด็ก ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม กระทั่งปี พ.ศ.2506 จึงได้เปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่า เป็นช่วงที่พ้นจากฤดูหนาวมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง [edtguide.com]

และเป็นการดี เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ใช้เวลาในวันหยุด มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากหากเป็นวันทำงานปกติของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นโอกาสให้ส่วนราชการ เปิดสถานที่สำคัญให้เด็กๆ ได้บ่มเพาะ เปิดโลกทัศน์ โดยไม่รบกวนเวลาราชการ ถือเป็นการส่งเสริมครอบครัวในการพัฒนาเด็ก เพิ่มเติมจากที่โรงเรียนได้ทำหน้าที่แล้วในเวลาราชการ และที่เป็นวันวันเสาร์ที่สอง ก็เพราะให้ถัดจากเสาร์แรกที่ครอบครัวฉลองปีใหม่กัน [ธงชัย สิทธิกรณ์]

นับตั้งแต่ ปี .. 2508 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็จัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นในปี .. 2507 ท่านั้น ที่ว่างเว้นการจัดงานไป 1 ปี. 

ธงชัย เด็กยุคเบบี้บูม กล่าว
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563