5 พฤษภาคม 2493 เริ่มต้นวันฉัตรมงคล

posted May 4, 2017, 9:00 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 4, 2017, 9:08 PM ]


ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 วันที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นครองราช และถือเป็นวันหยุดราชการ
กระทั่งพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. 2559 

ดังนั้น ปี พ.ศ. 2560 จึงเป็นปีแรก ที่วันที่ 5 พฤษภาคม จะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ เฉกเช่นเมื่อ 70 ปี ที่ผ่านมา