21 กค. 191 ปี วันเสด็จสวรรคต ร.2

posted Jul 21, 2015, 1:20 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Aug 5, 2015, 5:30 PM ]
21 กรกฎาคม 2367
191 ปี วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(พระราชสมภพ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เสด็จสวรรคต เนื่องจากทรงพระประชวรด้วยพิษไข้ ไม่รู้สึกพระองค์
พระราชวงศานุวงศ์เห็นว่า เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ยังทรงผนวชและมีพระชนม์เพียง 20 พรรษา จึงเห็นพ้องให้อัญเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ขอขอบคุณ ทรูปลูกปัญญา และ Wiki pedia)