เหรียญกษาปณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 5 รอบ

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

30 มี.ค.58 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแถลงข่าวจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้ประชาชนและนักสะสมเหรียญกษาปณ์ สามารถแลกซื้อเหรียญดังกล่าวประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท จำนวน 5,000 เหรียญ
 • เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท จำนวน 50,000 เหรียญ และ
 • เหรียญกษาปณ์โลหะขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 50 บาท จำนวน 600,000 เหรียญ 


นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญ
 • เหรียญที่ระลึกประดับแพรแทบชนิดบุรุษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท จำนวน 150,000 เหรียญ และ
 • เหรียญที่ระลึกชนิดสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท จำนวน 80,000 เหรียญ 
ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย.58 กรมฯ จัดทำด้วยความตั้งใจ สวยงาม ประณีตบรรจง เช่น เหรียญในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งบ่งบอกถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทย
ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้เคยจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิ แมกไซไซ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญรางวัลแมกไซไซ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2548 

กำหนดจำหน่ายจ่ายแลก ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. เป็นต้นไป
ส่วนกลางที่ 3 หน่วยงาน ได้แก่
 • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ
 • ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ และ
 • สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 
ส่วนภูมิภาค ได้แก่
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ
 • จำหน่ายผ่านระบบ อี แคตตาล็อก www.treasury.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา 0-2 565-7943 หรือ 0-2 278-5641