ภาพยนต์ตำนานสมเด็จโต

ตำนานสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
28 พฤษภาคม 2558 ในโรงภาพยนต์
เหตุผลเด่นภาพยนต์เรื่องนี้

1. เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากตำนานประวัติ

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี พระอริยะสงฆ์ที่มหาชนชาวพุทธทั้งแผ่นดินให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา ทั้งท่านยังเป็นผู้แปลพระคาถาชินบัญชร ซึ่งเดิมนั้นเป็นภาษาสิงหล ที่จารไว้ในแผ่นลานทอง ให้เป็นภาษาบาลี เพื่อง่ายและสะดวกต่อการสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นพระคาถาที่ทรงพลานุภาพยิ่งนัก อันจะเป็นการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา2. เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอ จิตวิญญานไทย และวิถีไทย

อันเป็นสิ่งที่สมควรอนุรักษ์และป่าวประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจ โดยสอดแทรกเอาไว้อย่างแนบเนียนในแต่ละฉาก อาทิ การบวชเรียน, การแต่งงาน, การทำขวัญทารกแรกเกิด, การทำบุญตักบาตร, การเข้าหอ ฯลฯ

3. ภาพยนตร์เรื่องนี้เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาที่เชิดชูสถาบันครอบครัว

นำเสนอความรักของ พ่อ กับลูกผ่านเรื่องราวชีวิตของ นายผล กับ ด.ช.โต, หรือ เจ้าฟ้า กับ สามเณรโต, ทั้งนำเสนอ ความรักของแม่ กับ ลูก ผ่านเรื่องราวของ แม่ละมุด กับ ด.ช.โต

4. ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอสัจธรรมความรักของหนุ่มสาวโดยนำเสนอผ่านมุมมองของ พระโต ที่เฝ้ามอง และร่วมรับรู้เรื่องชีวิตรักของหนุ่มสาวนามว่า พัด, มาลัย และ ช้อย อันเป็นสัจธรรมที่ใช้ได้จริงตลอดกาล

5. เรื่องราวชีวิตของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

ตั้งแต่ปฐมวัย จนเข้าสู่ปัจฉิมวัย วัยชรา ในแต่ละช่วงวัย ล้วนเป็นภาพตัวอย่างของชายไทย ตามประเพณีอันดีงามมาแต่อดีต อันเป็นสิ่งที่ห่างหายไปจากสังคมปัจจุบัน ราวกับ “ของหายาก”
  • ในช่วงวัยเด็ก - ด.ช.โต ที่เป็นเด็กที่รักเรียน รักที่จะเรียนรู้วิชา, ในช่วงวัยรุ่น - สามเณรโต แสดงให้เห็นถึง ความกตัญญูรู้คุณ ที่ตั้งใจบวชแทนคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปี, 
  • ในช่วงวัยหนุ่ม- พระโต แสดงถึงความตั้งใจในการออกเดินทางธุดงค์ เพื่อแสวงหาความรู้ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนรู้หลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 
  • ในช่วงปัจฉิมวัย เป็นช่วงที่เจ้าประคุณสมเด็จเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

6. เป็นภาพยนตร์ที่ตอบรับทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทุกเพศวัย เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี ไม่มีพิษภัย และถ้อยคำหยาบคาย

7. นักแสดงทุกท่านตั้งใจ ทุ่มเท

เพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยจิตศรัทธาต่อ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ด้วยหัวใจ โดยเฉพาะ คุณเศรษฐา ศิระฉายา (ศิลปินแห่งชาติ) รับบท “ขรัวโต” น้ำแข็ง – ปรัชญา ประทุมเดช (รับบทพระโต) ,น้องเพลง-เจษฏาพร ชมศรี(รับบทสามเณรโต),และน้องเพชร – ด.ช.ชัยธวัฒน์ เนื่องจำนง(รับบท ด.ช.โต) ทุกคนยอมโกนศรีษะเพื่อบวชก่อนแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยจิตเปี่ยมศรัทธา และเพื่อเสริมบารมีให้ตนเอง

8. เป็นภาพยนตร์ที่ผู้นำวงการสงฆ์ได้รับชม

ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) อุปเสโณ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถระสมาคม , อดีตเจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก , อดีตเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ฯลฯ รับอาราธนาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ , และเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพ

9. มาร่วมกันชื่นชมฝีมือการเขียนบทมือใหม่

ของ อ.ศัลยา สุขะนิวัตติ์ ซึ่งเป็น บทภาพยนตร์ชิ้นแรกของท่าน

10. เป็นภาพยนตร์ที่พร้อมโกอินเตอร์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนิรุธ ณ สงขลา มือทำซับภาษาอังกฤษแถวหน้าของประเทศไทย ตกลงรับทำ ซับภาษาอังกฤษ ให้ด้วยศรัทธาต่อ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

เป็นแนวภาพยนตร์ที่สมควรส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกันจรรโลงสังคม ทีมงานสร้างทุกฝ่าย ได้ทุ่มเทหัวใจกับการทำงาน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้ และเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์เมื่อได้หักต้นทุนในการสร้างงานแล้ว จักได้นำไปทำบุญอุทิศให้กับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์