มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 และที่เกี่ยวข้อง

posted Aug 11, 2018, 2:13 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:52 PM ]ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness