HOME Desktop
คือศูนย์รวมทุกสิ่งของ birdKM.com


โพสล่าสุดในรอบเวลา
 เลื่อนขึ้น-ลง เพื่อดูข้อมูล ก่อน-หลัง 


 ข่าวการศึกษาและ QA การอุดมศึกษารับรอง สมศ.

 ข่าวการศึกษาและ QA คลังหน่วยกิตดิจิทัล

 ครูนอกห้องเรียน คนสูงอายุรุ่นใหม่

 อาหาร และสุขภาพ เรื่องของเบียร์ 

 เรื่องราวชาวพุทธ การดำรงตนในโลกออนไลน์

 ความเชื่อ-สถิติ แบบทดสอบอายุจริงของคุณ


 ครูนอกห้องเรียน 8 เซียน

แนะนำรายการใหม่ องค์การและการบริหารจัดการ 

วันนี้ที่จำได้ วันเด็ก


 เรื่องราวชาวพุทธ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ครูนอกห้องเรียน 2019 Human Generation อาหารและสุขภาพ มารยาทบนโต๊ะอาหาร

 อาหารและสุขภาพ ท่านั่งถ่าย (อึ) ที่ถูกต้อง

 เรื่องราวชาวพุทธ ตำหรับอาหารถวายพระอาหารและสุขภาพ คนสูงอายุรุ่นใหม่

 ข่าวการศึกษาและ QA ร่าง พรบ.การอุดมศึกษา


 ข่าวการศึกษาและ QA แนวทางการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)


 เรื่องราวชาวพุทธ ข้อคิดธรรมะสอนใจ (ป.อ.ปยุตโต)

 ข่าวการศึกษาและ QA มาตรฐานการรับรองวิทยฐานะ

 ข่าวการศึกษาและ QA มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

 อาหาร และสุขภาพ โรคตาน่ารู้

 เรื่องราวชาวพุทธ หลักธรรม พุทธศาสนา


 ข่าวการศึกษาและ QA Road Map ประเมินสถานศึกษารอบใหม่

 ข่าวการศึกษาและ QA กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ 2561

 อาหาร และสุขภาพ สุขภาพผู้สูงวัย

 ครูนอกห้องเรียน พระราชดำรัสเกี่ยวกับครู

 ครูนอกห้องเรียน ตำนานบางกอก

 ข่าวการศึกษาและ QA เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

  ขำขำ-คำถามชวนคิด พระอารมณ์ขันของในหลวง ร.9

 ข่าวการศึกษาและ QA แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

 ข่าวการศึกษาและ QA แนวทาง สมศ. รอบสี่

 กฎหมายน่ารู้ มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ข่าวการศึกษาและ QA ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วย QA พ.ศ.2553

 วันนี้ที่จำได้ ระลึกถึง 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล

 ข่าวการศึกษาและ QA แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579

อาหาร และสุขภาพ การดูแลข้อและกล้ามเนื้อ

 ครูนอกห้องเรียน Entrance 4.0


 ควันหลง Online คำพ่อสอน พ.ศ.2489-2558
 ควันหลง Online วงล้อรสชาติกาแฟ


 ครูนอกห้องเรียน การผูกเนคไทแบบต่างๆ

 เรื่องราวชาวพุทธ ศพในโกศ

ข่าวการศึกษาและ QA นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

 เรื่องราวชาวพุทธ พระเครื่องประจำวันเกิด


 ครูนอกห้องเรียน วิกฤติการศึกษาไทย

 ครูนอกห้องเรียน ข้อคิดชีวิต HR

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็ว


 ควันหลง Online พ่อแม่รังแกฉัน 2

 เรื่องราวชาวพุทธ ความหมายดอกไม้บูชา


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม ดิจิทัลประเทศไทย

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม ติดตั้งปั้มน้ำ

 ครูนอกห้องเรียน ทักษะในศตวรรษที่ 21


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม FOMO & JOMO อะไรคือคุณในปัจจุบัน

 เรื่องราวชาวพุทธ พระไตรปิฎก ฉบับการ์ตูน

 เรื่องราวชาวพุทธ บริกรรม-คาถา นัยแห่งจิต

 เรื่องราวชาวพุทธ ทุกข์ประจำตน

ข่าวการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2556

 เรื่องราวชาวพุทธ ชาวพุทธอย่าหยุดศรัทธา


ครูนอกห้องเรียน ที่มาคำว่า สวัสดี


 อาหารและสุขภาพ มาตราส่วนเบเกอรี่


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม ภาพดาวเทียม โลกราตรี


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม นำ Power bank ขึ้นเครื่องบิน


 ควันหลง Online 100 เคล็ดลับคู่บ้าน

 อาหาร และสุขภาพ ลูกพลับมีประโยชน์

 เรื่องราวชาวพุทธ การ์ตูนธรรม

 เรื่องราวชาวพุทธ โกรธคือยาเสพติด

 กฎหมายน่ารู้ น่ารู้สังคมออนไลน์


 กฎหมายน่ารู้ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554

 ความเชื่อ-สถิติ ทางที่คุณเลือก

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตในสังคมก้มหน้า


 อาหาร และสุขภาพ เวลางานของอวัยวะในร่างกาย

 อาหาร และสุขภาพ คีโมกับมะเร็ง

 อาหาร และสุขภาพ กินอย่างไรไม่ให้ป่วย


 อาหาร และสุขภาพ ช่องคลอดที่ผู้หญิงควรรู้

 ครูความเชื่อ-สถิติ 3 เรื่องที่สุดของโลก

ครูนอกห้องเรียน คู่มือการสอน ศตวรรษที่ 21
 ควันหลง Online เรื่องสั้น 4 ข้อคิด


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม 17 ปี Google Logo

 My online Post มีสุขดี

 เรื่องราวชาวพุทธ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม การทำงานของปืน

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม การลบเพื่อนเฟสบุคครั้งละหลายคน

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม Keyboard Shortcuts

 วันนี้ที่จำได้ วันแม่แห่งชาติ

 ข่าวการศึกษาและ QA CDS ในระบบ CHE QA Online 2557

 วันนี้ที่จำได้ วันอาเซียน

 วันนี้ที่จำได้ วันรพี

 วันนี้ที่จำได้ 70ปี ที่ฮิโระชิมะ

 กฎหมายน่ารู้ กฎหมายลิขสิทธิ์  4 สค. 58

 วันนี้ที่จำได้ วันสื่อสารแห่งชาติ

 My online Post เห็นผี

 ควันหลง Online กษัตริย์ 7 แผ่นดิน


 ควันหลง Online ศิลปกระถางแตก

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม IT Hot  2015/2025

 วันนี้ที่จำได้ วันอาสาฬหบูชา 

 วันนี้ที่จำได้ วันภาษาไทยแห่งชาติ

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม คู่มือรับน้ำท่วม

 อาหารและสุขภาพ ฤาษีดัดตน

 ความเชื่อ-สถิติ บุคลิกจากการกิน

 เรื่องราวชาวพุทธ เสียงสวดมนต์

 เรื่องราวชาวพุทธ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

 ขำขำคำถามชวนคิด ขำขันโบราณ เกษม ฉายพันธ์

 กฎหมายน่ารู้ ราคาประเมินที่ดิน 2559-2562

 เรื่องในกระแส ปิดตำนาน 191

 อาหารและสุขภาพ ขนุนมีประโยชน์

 อาหารและสุขภาพ ความลับลมหายใจ

 เรื่องในกระแส ประกาศการประปานครหลวง

 กฎหมายน่ารู้ กฎหมายการรับน้องใหม่

 ความเชื่อ-สถิติ กลยุทธ์การลงทุน 2015

 ครูนอกห้องเรียน ครูเวียดนาม


 เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน


 กฎหมายน่ารู้ เปลี่ยนนิยามศาลอาญา อาหารและสุขภาพ โยคะสายตา


 อาหารและสุขภาพ ท่าออกกำลังบำบัดโรค

 ครูนอกห้องเรียน คณิตคิดเร็ว

 กฎหมายน่ารู้ ระเบียบการลาข้าราชการ

 ควันหลง Online คำสอนพุทธองค์

 กฎหมายน่ารู้ หมาอึหน้าบ้าน

 ควันหลง Online ศาสตร์แห่งสมดุล เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม สุขาพับได้

 เรื่องราวชาวพุทธ อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต


 ประกันคุณภาพ ตัวอย่าง มคอ.7 (SAR)

 อาหารและสุขภาพ ดัชนีมวลกาย BMI

 ควันหลง Online ใช้ชีวิตแบบ Buffett

 เรื่องราวชาวพุทธ เพลงสวดมนต์ ศตวรรษที่ 21แนะนำตัวและผลงาน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/prawati-birdkm-com

รู้จักกับ BirdKM.com
รู้จักเว็ปไซต์ จาก 5W 1H


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/prawati-swn-taw
ข้อมูลส่วนตัว
รู้จัก ธงชัย สิทธิกรณ์ ผู้จัดการเว็ปไซต์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/tara-hnangsux
ผลงานวิชาการ
งานเขียนตำรา หนังสือ งานวิจัย และบทความ
ทางวิชาการ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/guest-speaker
บรรยายพิเศษ
Keynote (PowerPoint)
การบรรยายพิเศษ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/family

ครอบครัวสิทธิกรณ์
เรื่องราวความรักของญาติ และผู้มีพระคุณ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/familyactivities
กิจกรรมครอบครัว
เหตุการณ์-เรื่องราวสบายสบาย
ของธงชัย สิทธิกรณ์https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/onlinesurvey
งานวิจัย บทความวิชาการ
แบบสอบถาม/งานวิจัย วารสารวิชาการhttps://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/sticker/myhomegreen

ภาพจากสวนของบ้าน
ข่าวการศึกษา และ QA


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ 
ข่าวการศึกษา และการประกันคุณภาพ
และระบบคุณภาพอื่นๆ 

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
ข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


วันนี้ที่จำได้

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/memory

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญ
ที่เกิดขึ้นวันนี้ในอดีต ที่จำได้
วิชาการนอกห้องเรียน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/outsideclass
ครูนอกห้องเรียน
สรรสาระวิชาการนอกห้องเรียน


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-thekhnoloyi

เทคโนโลยี-สภาพแวดล้อม
วัฒนาทางเทคโนโลยี และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กับสังคมมนุษย์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-xahar-laea-sukhphaph

อาหาร และสุขภาพ
เรื่องของอาหาร สุขภาพ และการดำรงชีวิต


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/budha-story
เรื่องราวชาวพุทธ
สาระเรื่องราวของวิถีชน ตามแนวพุทธศาสนา


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/management
องค์การและการบริหารจัดการ
เรื่องราวในสถานที่ทำงาน
และแนวทางการบริหารจัดการ

สารสนเทศนักศึกษา 

https://fb.watch/49e-m9KmCo/

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate
สารสนเทศการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/trip

เก็บตกจากชั้นเรียน
สาระวิชาการ และข้อคำถามชวนสนใจ
จากชั้นเรียน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/class-community

สื่อสารชั้นเรียน
ช่องทางสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

รู้ไปก็เท่านั้น

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/my-sticker
สติ๊กเกอร์ของฉัน
แผ่นภาพสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตัว ที่โพสในสังคมออนไลน์
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/my-post
My online Post 
โพสและข้อมูลแบ่งปัน ของธงชัย สิทธิกรณ์
ในสังคมออนไลน์


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-reuxng-lea-chaw-phuthth

ข้อคิดสังคมออนไลน์
ข้อคิด ความเห็น เรื่องทั่วไป จากสังคมออนไลน์


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/questionjoke?pageUrlChanged=questionjoke

เรื่องขำ คำถาม และซุบซิบ
เรื่องขำขำ คำถามชวนคิด ซุบซิบสะกิดต่อมฮา
ส่งเสริมทักษาความคิด มากกว่าความรู้


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/baeb-thdsxb

ความเชื่อ-สถิติ
สถิติพยากรณ์ โหงวเฮ้ง ความเชื่อ และแบบทดสอบ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/extreme
สุดยอดเรื่องราวความเป็นที่สุดในสังคม


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/law
เรื่องของกฎ ระเบียบที่น่าสนใจ